RADIO

Avís legal

1. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

La identitat i altra informació sobre la companyia titular del Web s’estableix en l’apartat ‘Qui som’ accessible a la HomePage del present lloc web i de cada Web pertanyent a ANTUL INVEST, S.L.O.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents condicions (d’ara endavant denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que el seu titular posa a la disposició del públic en la present URL.

La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i, suposa l’acceptació plena per aquest Usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal.

El titular del Web pot oferir a través del Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmeses a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present lloc web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del Web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del Web o de tercers.

4. PUBLICITAT

Part del Lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. El titular del Web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts publicitaris inserits en aquest Lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: redaccion@lagradaonline.com

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents a aquest, així com dels elements continguts en el mateix i en les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen en la Web), tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del Web o de tercers. En aquest sentit, el titular d’aquest *sitioWeb fa expressa reserva de tots els drets.

Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web i les seves pàgines webs, estan protegits per la Llei.

El titular del Web no concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest *sitioWeb, les seves pàgines webs i els serveis oferts en aquestes. L’Usuari exclusivament podrà accedir a tals elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest Web i pàgines webs pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del Web.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web i les seves pàgines webs constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del Web o dels titulars d’aquests.

Oposició al ‘press-clipping sense autorització:

En particular, el titular del Web, editor de la publicació periòdica (diari o revista) objecte d’aquest lloc web, i titular de la totalitat dels drets de caràcter patrimonial sobre aquesta obra, s’oposa expressament a la reproducció comercial dels continguts d’aquesta publicació digital (entre altres, articles periodístics, fotografies, il·lustracions, columnes, classificats, etc.) sota la modalitat de revistes o recopilacions de premsa (“*press-*clipping”), a través de qualsevol procediment i suport, sense comptar amb l’autorització expressa i escrita del seu editor, a l’efecte del que s’estableix en l’article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l’Ús del lloc web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant el titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.

El titular del Web emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada i fefaent en el Web, no obstant això, el titular del Web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest Web.

L’Usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basada en la utilització per l’Usuari del Web. En el seu cas, l’Usuari assumirà quantes despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del Web amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web

El titular del Web exclou tota responsabilitat que es pogués *derlivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del Web.

Així mateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions ilegitimes fora del control del titular del Web.

El titular del Web aquesta facultat per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el Web i les pàgines webs pertanyents al mateix poden conduir a l’Usuari a altres Webs gestionats per tercers.

El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web i les seves pàgines webs, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

El titular del Web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l’Usuari en virtut de la informació trobada en la Web enllaçada.

7. POLÍTICA RESPECTE A les DADES PERSONALS OBTINGUDES A través DEL WEB
7.1. A través de formularis

Sense perjudici del que es preveu en l’indicat en cadascun dels formularis del lloc web i les seves pàgines webs, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament el titular del Web al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquin. El titular del Web incorporarà les dades facilitades per l’Usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades.

7.2. A través de xarxes socials

L’empresa titular de la web entén per xarxa social aquells portals web orientats a fomentar la comunicació i relació entre els usuaris d’aquest. (Per exemple, Facebook, Twitter o Google, podent afegir-se aquelles xarxes socials que l’empresa titular de la web entengui del seu interès)

Per això, per a aquells casos en els quals els usuaris facilitin la informació necessària per al registre mitjançant connexió a alguna xarxa social, se l’informa que aquesta informació serà tractada en funció de les especificacions determinades en l’apartat 7.1 del present avís, sent la finalitat del tractament de les dades el poder oferir a l’usuari els diferents serveis web llocs a la seva disposició, així com fer-li arribar la informació d’ofertes i serveis que es creen del seu interès.

Al seu torn, l’empresa titular de la web l’informa que es reserva la potestat d’establir aquelles interaccions amb l’usuari que la pròpia xarxa social associada permeti, sempre relacionades amb les finalitats anteriorment establertes.

7.3. Cookies

Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre web, l’identificador encriptat de l’usuari, l’idioma per defecte i altres elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. La finalitat de la utilització d’aquesta informació és merament facilitar la navegació de l’usuari pel propi web, no fent cap altre ús d’aquesta. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa Navegador.

7.4. Confidencialitat

El titular del Web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de manera confidencial i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

7.5. Consentiment exprés de l’usuari

En compliment del que s’estableix en la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, expressament s’adverteix que l’enviament dels formularis implicarà el consentiment exprés de l’usuari per a: a.- El tractament automatitzat de les dades facilitades per a les finalitats exposades. b.- Rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic de les ofertes, promocions i nous productes de *ANTUL *INVEST, S.L.O. No obstant això, si l’usuari no desitja continuar rebent comunicacions comercials pot indicar-nos-el mitjançant comunicació remesa a la següent direcció, amb assumpte “BAIXA MÀRQUETING”: atencionalcliente@lagradaonline.com

L’usuari també pot modificar en qualsevol moment l’estat d’enviament de les comunicacions comercials des de l’apartat ‘Zona d’Usuaris’ de la web, per a més informació pot consultar la pàgina d’ajuda.

7.6. Drets de l’usuari

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 (així com l’RD 1720/2007 que la desenvolupa), l’informem que vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita a atencionalcliente@lagradaonline.com, amb l’assumpte ‘LOPD’, havent d’incloure en la mateixa la següent informació: nom, cognoms, fotocòpia del DNI o NIE, domicili a efecte de notificacions i indicar expressament el dret que desitja exercitar.

8. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del Web a través del Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, materials, continguts, opinions o observacions que l’Usuari faciliti al titular del Web, es consideraran no confidencials, reservant-se el titular del Web el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

9. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular del Web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del Web.

Portada

No hi ha contingut disponible

Benvingu a La Grada!

Identifica't amb el teu compte

Crea un nou compte!

Emplena el següent qüestionari

Recupera la teva contrasenya

Si us plau, introdueix el teu nom d'usuari o adreça de correu electrònic per a restablir la teva contrasenya

Afegir nova llista de reproducció